กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/606
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดซันในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on lipid oxidation in chicken and process products from chicken
ผู้แต่ง: พรพิมล ม่วงไทย
Keywords: ผลิตภัณฑ์สัตว์--การแปรรูป--การวิเคราะห์
เนื้อไก่--ออกซิเดชัน
กรดไขมัน--ออกซิเดชัน
ผลิตภัณฑ์สัตว์--การแปรรูป--การวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 11-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/606
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Chem-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pornpimol_M_R402837.pdf1.08 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น