Chem-Technical Reports : [3] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2012-09-21รายงานฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์เพื่อตรวจจับไอออนลบแพน ทองเรือง; รัชนก ปิ่นแก้ว
2012-09-11ผลงานวิจัยโครงการวิจัยวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากมะรุมในการดูดซับโลหะหนักอนัญญา ไตรบำรุงสุข
2012-09-11รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดซันในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่พรพิมล ม่วงไทย
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3