กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3450
ชื่อเรื่อง: สีผงสำเร็จรูปจากเปลือกหอยนางรมที่ใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการกำจัดไอออนโลหะหนัก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Color stains from oyster shell using as adsorbent in metal lons removal process
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชยาภาส ทับทอง
สินศุภา จุ้ยจุลเจิม
จิตรดา ศรีสารคาม
พัชรางสุ์ สิริเชาวน์เลิศ
วันที่เผยแพร่: 15-มิถ-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CheEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO1269.pdf23.57 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น