กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2981
ชื่อเรื่อง: สำรวจแหล่งแร่เหล็กน้ำพี้และวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่เหล็กและเหล็ก : $b พื้นที่สำรวจ ตำบลน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey the source of Numphi iron ore and analysis ingredient of iron ore and iron : $b survey area in Numphi Sub-District Uttaradit Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร
กำพล กรชูเดช
วันที่เผยแพร่: 18-กุม-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IndEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-IND 258 2554.pdf176.18 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น