กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2840
ชื่อเรื่อง: สารแขวนลอยสำหรับพ่นหน้าแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mold releasing agent for aluminium die casting
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์
อภิศักดิ์ วิศปาแพ้ว
จีรนันท์ ธีรทรงธรรม
นฤมล นามรักษณ์
วันที่เผยแพร่: 11-กุม-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2840
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CheEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-CHE 200 2551.pdf228.64 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น