กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2790
ชื่อเรื่อง: สายอากาศแถวลำดับไดโพลครึ่งคลื่น 4 ตัวประกอบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An array of 4-Collinear half-wave dipole antenna
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาญไชย ไทยเจียม
วรธน อาจฤทธิ์
ปิยะ อรุณวงศ์
ศรายุทธ เขาแก้ว
ศุภชัย กามขุดทด
วันที่เผยแพร่: 31-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2790
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-ELE 749 2552.pdf75.75 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น