กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2614
ชื่อเรื่อง: สื่อการสอนประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Illustrator for engineering economics learning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์
เกรียงไกร เทียมกลิ่น
พัทธ์ชลิต วีราภรณ์กุล
ปทุมพร มั่นคง
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IndEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-IND 145 2548.pdf124.09 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น