Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การออกแบบ UI/UX ของเว็บไซต์ SWU IRกันติยา ทรัพย์มี; ชนิษฎายามล อุตสี; ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; สุชัญญา ชาปัญญา; อรรณพ สุทธิศิริ
2562การศึกษาสภาพการใช้และการประเมินสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุที่ใช้บริการสวนลุมพินีศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; ชนิษฎายามล อุตสี; บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์; พรทิพย์ ชวดนันท์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; สุชัญญาชา ปัญญา; กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์; อรรณพ สุทธิศิริ
2562พฤติกรรมการรับรู้ด้านข่าวสารและกิจกรรมของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศศิพิมล ประพินพงศกร; กันติยา ทรัพย์มี; จุฑาพร สายเพ็ชร์; มนัสนันท์ สุวรรณฉิม; ศักดินนท์ แหยมสุขสวัสดิ์; อรรณพ สุทธิศิริ