FOFA - DVA - Theses : [4] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสะท้อนปัญหาสังคมด้านการสวมถุงยางอนามัยสมศักดิ์ ชวาลาวัลย์; จิตรพี ชวาลาวัณย์; จารุภา โพธิ์ปั้น
2014-09-10การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงอุปมาอุปไมย : Fruit Nudeสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; จิตรพี ชวาลาวัณย์; ศิรินภา เกษมวัฒนา
2013-07-15การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษากลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ในจังหวัดระนองสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; กมล เผ่าสวัสดิ์; อัญทิพย์ ฤทธิ์ทอง
2013-07-11การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาประเพณีพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ไทย อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อการอนุรักษ์จารีตประเพณีสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; กมล เผ่าสวัสดิ์; อนัญญา คำเขียว.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4