FOFA - DVA - Theses : [4] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-09-10การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสะท้อนปัญหาสังคมด้านการสวมถุงยางอนามัยสมศักดิ์ ชวาลาวัลย์; จิตรพี ชวาลาวัณย์; จารุภา โพธิ์ปั้น
2014-09-10การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงอุปมาอุปไมย : Fruit Nudeสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; จิตรพี ชวาลาวัณย์; ศิรินภา เกษมวัฒนา
2013-07-15การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษากลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ในจังหวัดระนองสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; กมล เผ่าสวัสดิ์; อัญทิพย์ ฤทธิ์ทอง
2013-07-11การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาประเพณีพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ไทย อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพื่อการอนุรักษ์จารีตประเพณีสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; กมล เผ่าสวัสดิ์; อนัญญา คำเขียว.
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4