กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1652
ชื่อเรื่อง: สายอากาศแบบยากิ-ยูดา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Yagi antenna
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพงษ์ ฉายสินธ์
ปิยชาติ โชติช่วง
สมทรง กิมเหล็ง
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1652
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO293.pdf33.37 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น