กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15293
ชื่อเรื่อง: Differential diagnosis of human lymphatic filariasis using PCR-RFLP
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Thanomsub B.W.
Chansiri K.
Sarataphan N.
Phantana S.
คำสำคัญ: ethidium bromide
glutathione peroxidase
restriction endonuclease
article
blood analysis
Brugia malayi
cat
controlled study
differential diagnosis
DNA determination
filariasis
gene amplification
human
mosquito
nonhuman
polymerase chain reaction
priority journal
restriction fragment length polymorphism
Wuchereria bancrofti
Animalia
Brugia malayi
Felis catus
Filaria
Nematoda
Wuchereria bancrofti
วันที่เผยแพร่: 2000
บทคัดย่อ: Filariasis is still a public health problem in tropical countries. The most common causative agents of human filariasis are Wuchereria bancrofti and Brugia malayi. Traditional methods used to detect filarial parasites in human, animal and vector populations are tedious, time consuming, and confer little guarantee of sensitivity and species specificity. We have developed a rapid and specific method to detect filarial parasite DNAs in blood and mosquito samples using the polymerase chain reaction (PCR) technique. The primers used are MF/F and MF/R which amplify a 1.5 kb glutathione peroxidase gene of filarial worms. Using the restriction fragment length polymorphism (RFLP) technique, these PCR products will be further digested with restriction enzymes either HpaI, PstI, AluI or HinfI to differentiate the genus of filaria. This PCR-RFLP technique can be apply to use in diagnosis and to differentiate between species of filaria in humans the reservoir host and the mosquito vector in endemic areas. (C) 2000 Academic Press.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0034067693&doi=10.1006%2fmcpr.1999.0283&partnerID=40&md5=e38398060df019e0cd5e2923b2c64fea
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15293
ISSN: 8908508
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น