กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13971
ชื่อเรื่อง: Association of serum phosphorus concentration with mortality in elderly and nonelderly hemodialysis patients
ผู้แต่ง: Lertdumrongluk P.
Rhee C.M.
Park J.
Lau W.L.
Moradi H.
Jing J.
Molnar M.Z.
Brunelli S.M.
Nissenson A.R.
Kovesdy C.P.
Kalantar-Zadeh K.
Keywords: phosphorus
adolescent
adult
age
aged
article
blood
cardiovascular disease
cohort analysis
female
human
hyperphosphatemia
male
middle aged
mortality
renal replacement therapy
Adolescent
Adult
Age Factors
Aged
Cardiovascular Diseases
Cohort Studies
Female
Humans
Hyperphosphatemia
Male
Middle Aged
Phosphorus
Renal Dialysis
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: Objective: Hypo- and hyperphosphatemia have each been associated with increased mortality in maintenance hemodialysis (MHD) patients. There has not been previous evaluation of a differential relationship between serum phosphorus level and death risk across varying age groups in MHD patients. Design and Settings: In a 6-year cohort of 107,817 MHD patients treated in a large dialysis organization, we examined the association between serum phosphorus levels with all-cause and cardiovascular mortality within 5 age categories (15 to <45, 45 to <65, 65 to <70, 70 to <75, and ≥75 years old) using Cox proportional hazards models adjusted for case-mix covariates and malnutrition inflammation complex syndrome (MICS) surrogates. Main Outcome Measure: All-cause and cardiovascular mortality. Results: The overall mean age of the cohort was 60 ± 16 years, among whom there were 45% women, 35% Blacks, and 58% diabetics. The time-averaged serum phosphorus level (mean±SD) within each age category was 6.26 ± 1.4, 5.65 ± 1.2, 5.26 ± 1.1, 5.11 ± 1.0, and 4.88 ± 1.0 mg/dL, respectively (P for trend <.001). Hyperphosphatemia (>5.5 mg/dL) was consistently associated with increased all-cause and cardiovascular mortality risks across all age categories, including after adjustment for case-mix and MICS-related covariates. In fully adjusted models, a low serum phosphorus level (<3.5 mg/dL) was associated with increased all-cause mortality only in elderly MHD patients ≥65 years old (hazard ratio [95% confidence interval]: 1.21 [1.07-1.37], 1.13 [1.02-1.25], and 1.28 [1.2-1.37] for patients 65 to <70, 70 to <75, and ≥75 years old, respectively), but not in younger patients (<65 years old). A similar differential cardiovascular mortality risk for low serum phosphorus levels between old and young age groups was observed. Conclusions: The association between hyperphosphatemia and mortality is similar across all age groups of MHD patients, whereas hypophosphatemia is associated with increased mortality only in elderly MHD patients. Preventing very low serum phosphorus levels in elderly dialysis patients may be associated with better outcomes, which needs to be examined in future studies. © 2013 National Kidney Foundation, Inc.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84886245085&doi=10.1053%2fj.jrn.2013.01.018&partnerID=40&md5=c7c3853214f225bb2a1a0e150f5b00bb
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13971
ISSN: 10512276
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น