กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12615
ชื่อเรื่อง: Pharmacokinetics and penetration of sitafloxacin into alveolar epithelial lining fluid in critically ill Thai patients with pneumonia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Paiboonvong T.
Nosoongnoen W.
Sathirakul K.
Tangsujaritvijit V.
Kaemapairoj J.
Tragulpiankit P.
Montakantikul P.
คำสำคัญ: sitafloxacin
antiinfective agent
quinolone derivative
sitafloxacin
adult
aged
area under the curve
Article
blood sampling
clinical article
critically ill patient
drug blood level
drug penetration
elimination half-life
elimination rate constant
epithelial lining fluid
female
human
liquid
lung lavage fluid
male
oral clearance
pharmacokinetic parameters
pneumonia
priority journal
single drug dose
Thai (citizen)
time to maximum plasma concentration
volume of distribution
bronchoalveolar lavage fluid
critical illness
drug effect
lung
lung alveolus macrophage
lung lavage
metabolism
microbiology
middle aged
pneumonia
procedures
respiratory mucosa
Thailand
Adult
Aged
Anti-Bacterial Agents
Bronchoalveolar Lavage
Bronchoalveolar Lavage Fluid
Critical Illness
Female
Fluoroquinolones
Humans
Lung
Macrophages, Alveolar
Male
Middle Aged
Pneumonia
Respiratory Mucosa
Thailand
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Sitafloxacin showed potent activity against various respiratory pathogens. Blood and bronchoalveolar lavage (BAL) fluid samples were obtained from 12 subjects after a single oral dose of sitafloxacin 200 mg. The mean ± SD (median) maximum ratio of epithelial lining fluid (ELF) to unbound plasma concentration was 1.02 ± 0.58 (1.33). The penetration ratios based on the mean and median area under the curve from 0 to 8 h (AUC0 – 8) were 0.85 and 0.79 μg · h/ml, respectively. Sitafloxacin penetrates well into ELF in critically ill Thai patients with pneumonia. (This study has been registered in the Thai Clinical Trials Registry [TCTR] under registration no. TCTR20170222001.) Copyright © 2019 American Society for Microbiology. All Rights Reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072588748&doi=10.1128%2fAAC.00800-19&partnerID=40&md5=62351e29caba94e1451796b151040b0e
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12615
ISSN: 664804
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น