ComSci-Senior Projects : [48] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 48
Issue DateTitleAuthor(s)
2562หุ่นยนต์อำนวยความสะะดวกสำหรับการจัดส่งของภายในอาคารจันตรี ผลประเสริฐ; ชานนท์ ตรีเมต; จิรวัชฐ์ พรมศรี
2562การพยากรณ์ความเข้มข้น PM 2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงจากภาพถ่ายนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร; สิดาพร แย้มวาทีทอง; สุชานาถ ยอดกล้า
2562การพัฒนาระบบบบ้านอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Thingsศศิวิมล สุขพัฒน์; ณัฐดนัย คํานวน; ธนศักดิ์ ทอดเสียง
2562SaapFood Cam: แอปพลิเคชันการรู้จําอาหารไทยอีสาน โดยภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพานุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; วิมนศิณี ยวนใจ; สลิลทิพย์ นิลประยูร; ฉัตรรวี สังข์ทอง
2562การวิเคราะห์และทํานายคุณภาพน้ำด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่องศุภชัย ไทยเจริญ; พีระพัฒน์ เดชาธิติรัฐ; ภาณุวิชญ์ ภู่มี; จุฬาลักษณ์ ล้อมวงศ์ไพบูลย์
2562แทรชชี่ : ถังขยะอัจฉริยะเพื่อการรีไซเคิลจันตรี ผลประเสริฐ; สุภาวินี บัวทอง; พิมพ์ขวัญ แสนเรืองเดช; ขวัญชนก ผนวกสุข
2562เว็บแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะห์เครือข่ายผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้ข้อมูลจากข่าวภาษาไทยศุภชัย ไทยเจริญ; คชาภัฏ บัวขาว; รติภาพ ชินราช; พงศกร คํานึง
2562การพัฒนาหลักการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติของใบหน้าจากโรคหลอดเลือดสมองวีระ สอิ้ง; ณัชชา สุขทวี; จริญญา จูสิงห์; ศศิธร ลักขณทินชาติ
2562การทํานายอนุกรมเวลาของราคาทองคําศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; กรกนก คมวิภาค; กิจปมาน อิงคภาวัฏร
2562ระบบตรวจจับแก๊ส CO รั่วภายในรถยนต์พร้อมแจ้งเตือนศศิวิมล สุขพัฒน์; ธนนท์ ดอกรักกลาง; ธิติพนธ์ เทียนแย้ม; ชัชนันท์ เปรมศรี
2561การวิเคราะห์ความรู้สึกในโพสต์ Twitterศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ซิง แซ่เสี่ย; กฤษณะ นีโรลา
2561การวิเคราะห์ความนิยมของโพสต์บนทวิตเตอร์โดยการใช้การวิเคราะห์หัวข้อคำศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; พุดธิดา นิลสมบูรณ์
2561การใช้เทคนิคประมวลผลภาพแบบไม่มีผู้สอนเพื่อตรวจจับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของต้นไม้ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ปวีณา อินทรสวรรค์
2561ระบบแนะนำวิดีโอเกมแบบไฮบริดวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; จิรวัฒน์ ใจรัก; ชนาภัทร ปราชญาวงศ์
2561การทำเหมืองข้อมูลเส้นทางเดินจากข้อมูลการระบุตำแหน่งวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; พิชญา ลีฬหาทร; ภัทร โตจิตต์
2561การทำนายคะแนนเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จากการทดสอบการวาดภาพนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; ณัฐวิทย์ โชติเชย; ศิระ เหล่านพกุล
2561การทำนายความเข้มข้น PM2.5 จากภาพถ่ายนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; พิชัย เป้าหอม
2561ขอบข่ายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ คลอเดราและแรพพิทไมน์เนอร์ราดูปศุภชัย ไทยเจริญ; เนติพงษ์ เทพวุฒิสถาพร; สิทธิพร คุณกรธรรรมนพ
2561แอปพลิเคชันชนิดกระจายอำนาจการควบคุมสำหรับการจัดเก็บทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถาวรและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและไอพีเอฟเอสศุภชัย ไทยเจริญ; ดลนภา ฉิมสอาด; ธมลวรรณ รังผึ้ง
2561เกมโน้มน้าวใจสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ โดยยึดหลักจากแบบทดสอบ Montreal Cognitive Assessmentนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; สรวิศ แสวงโชคพาหะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 48