กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99444
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเน้นทีมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of peace studies curriculum with team-based learning for upper secondary students
Advisor : วิชัย วงษ์ใหญ่
มนัส บุญประกอบ
สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ผู้แต่ง: กิตติศักดิ์ ลักษณา
Keywords: การพัฒนาหลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 29-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CuRD-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kittisak_L.pdf9.17 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น