กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99403
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครต่อภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Opinions of Bangkok residents on the images of life insurance agent
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สุพัตรา สุโพธิแสน
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99403
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Supatra_S.pdf934.77 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น