Nurs - Technical Reports : [3] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-01-03รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลตนเองโรคอุจจาระร่วง : กรณีศึกษา ณ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกพัชรี ศรีสังข์; นภาพร มัธยมางกูร; ลาวัณย์ รัตนเสถียร
2013-01-03รายงานฉบับสมบูรณ์การใช้โปรแกรมฝึกความสามารถของร่างกายสำหรบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกอริสรา สุขวัจนี
2013-01-03รายงานวิจัยเรื่องผลของการประคบร้อนและเย็นต่อการลดปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดวิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง; กัลยา วิริยะ; วีรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์; ฟ้าใส พุ่มเกิด; สายสุนี ทองสัมฤทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3