กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/770
ชื่อเรื่อง: การประเมินนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษาวัดในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of alcohol beverage control policy : a case study of Buddhist temples in Bangna District, Bangkok Metropolis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรพิทย์ มีมาก
พระมหาอนุชา จันทวงศ์
วันที่เผยแพร่: 9-พฤศ-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/770
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Pol-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PhramahaAnucha_C.pdf3.4 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น