กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/701
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลกับกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: study on relationship between perception of marketing communication tools of eco car and response processes of consumers in Bangkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ศกุนต์รัตน์ พูลปวงทรัพย์
วันที่เผยแพร่: 4-ตุล-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/701
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sakunrat_P.pdf1.19 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น