กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/696
ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์เพื่อตรวจจับไอออนลบ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis of Bissulfonamide Derivatives for Anion
ผู้แต่ง: แพน ทองเรือง
รัชนก ปิ่นแก้ว
Keywords: แอนไอออน ;
สารประกอบเชิงซ้อน
วันที่เผยแพร่: 21-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/696
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Chem-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pan_T.pdf1.04 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น