กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/608
ชื่อเรื่อง: ผลงานวิจัยโครงการวิจัยวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากมะรุมในการดูดซับโลหะหนัก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research on moringa oleifera as biosorbent for heavy metal adsoprption
ผู้แต่ง: อนัญญา ไตรบำรุงสุข
Keywords: มะรุม ;
การดูดซับโลหะหนัก
วันที่เผยแพร่: 11-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/608
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Chem-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Ananya_T_R405666.pdf1.09 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น