กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/607
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ของการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting achievement of pharmacy license examination
ผู้แต่ง: วิมล พันธุ์เวทย์
กัญญดา อนุวงศ์
Keywords: ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม--การสอบ
วันที่เผยแพร่: 11-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/607
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phar - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wimon_P_R411237.pdf646.61 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น