กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/503
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the justice administrator training project on the preventive and suppressive meassure against organized crime undertaken by Justice Officials Institute, Office of Justice Affairs
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรพิทย์ มีมาก
สุทิสา น้อมรักษา
วันที่เผยแพร่: 1-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/503
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Pol-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sutisa_N.pdf903.23 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น