กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4753
ชื่อเรื่อง: ข้อบังคับและระเบียบต่างๆว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2521
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keywords: เอกสาร มศว
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พระราชบัญญัติ
วันที่เผยแพร่: 29-มกร-2015
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4753
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-SWUArchive

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ARC_067.pdf1.69 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น