กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4531
ชื่อเรื่อง: แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Motivation relating to Thai employees' loyalty on Japanese transnational companies in Bangkok metropolis and Vicinity area
Advisor : ณักษ์ กุลิสร์
ผู้แต่ง: ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์
Keywords: การจูงใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท--ความพอใจในการทำงาน
ความภักดีของลูกจ้าง
บรรษัทข้ามชาติ--ญี่ปุ่น
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4531
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanatporn_K.pdf2.64 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น