กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4463
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่น
Advisor : ทศวร มณีศรีขำ
สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
พาสนา จุลรัตน์
ผู้แต่ง: อุรปรีย์ เกิดในมงคล
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4463
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Urapree_K.pdf8.99 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น