กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4441
ชื่อเรื่อง: การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นตที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of school management following the philosophy of sufficiency in school under the primary education service area office, Samutsakhon
Advisor : อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ผู้แต่ง: ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์
Keywords: โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
การบริหารการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4441
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sornprapa_P.pdf1.47 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น