กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4298
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับเพลงไทยสากล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of love metaphors in Thai folk songs and Thai pop songs
Advisor : นันทนา วงษ์ไทย
ผู้แต่ง: กรกนก รัมมะอัตถ์
Keywords: เพลงลูกทุ่ง--ประวัติและวิจารณ์
เพลงไทยสากล--ประวัติและวิจารณ์
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4298
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kornkanok_R.pdf7.69 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น