กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4233
ชื่อเรื่อง: ความล้มเหลวของเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะที่ในความพัวพันของคู่คิวบิตและผลที่ตามมาบางประการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Failure of the local information criterion in entanglement of two coupled qubits and some consequences
Advisor : สุพิชญ แขมมณี
จตุรงค์ สุคนธชาติ
ผู้แต่ง: ภูริวัฒน์ วิสูญ
Keywords: ทฤษฎีควอนตัม
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4233
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phys-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Bhuriwat_V.pdf509.96 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น