กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4223
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study and development of packaging processed Khao Taeng-Kua Pomelo product from Chainat Province based on from creative economy concept
Advisor : รวิเทพ มุสิกะปาน
ผู้แต่ง: วิสูตร แก่นเมือง
Keywords: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
ผลไม้ -- การแปรรูป
ส้มโอขาวแตงกวา -- การแปรรูป
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4223
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DesIn-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wisoot_K.pdf21.91 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น