กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4100
ชื่อเรื่อง: สัมพันธสารพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A discourse analysis of His Majestry King Bhumibol Adulyadej's Speech, "Sufficiency Economy"
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม
อัควิทย์ เรืองรอง
วิโรจน์ กองแก้ว
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4100
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Tha-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wirote_K.pdf2.58 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น