กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4096
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสะท้อนปัญหาสังคมด้านการสวมถุงยางอนามัย
Advisor : สมศักดิ์ ชวาลาวัลย์
จิตรพี ชวาลาวัณย์
ผู้แต่ง: จารุภา โพธิ์ปั้น
Keywords: คอนเซ็ปชวลอาร์ต
ประติมากรรมสมัยใหม่--แง่สังคม
ประติมากรรมสมัยใหม่--แง่อนามัย
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4096
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:VD - Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jarupha_P.pdf1.78 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น