กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3982
ชื่อเรื่อง: การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน : กรณีศึกษา ทำนองแหล่อีสาน เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตำบลบ้านซีทวน อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Esarn preachment : case study on the Preachment of The Matsee Chapter in Vessantara of Watthoongsriwilai, Baanseethaun, Khuengnai, Ubonratchathani
Advisor : วีระ พันธุ์เสือ
รุจี ศรีสมบัติ
ผู้แต่ง: ธนิตย์ คงกำเหนิด
Keywords: ชาดก
มหาชาติ
แหล่
เทศน์มหาชาติ
วรรณกรรมพุทธศาสนา
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3982
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tanit_K.pdf7.53 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น