กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3981
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในการลงถมที่มีต่อสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงกลของยาถมดำปราศจากตะกั่ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of temperature on the microstructure and mechanical properties of nielloware without lead
Advisor : ขจีพร วงศ์ปรีดี
กาญจนา ชูครุวงศ์
ผู้แต่ง: ภัทรา ศรีสุโข
Keywords: การลงยา
เครื่องถม--ไทย
อุณหภูมิ--การควบคุม
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:GenSci-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pathra_S.pdf6.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น