กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3921
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of the learning activity packages on electricity conservation for prathomsuksa VI students of Sarasasektra School, Bangkok
Advisor : สนอง ทองปาน
ผู้แต่ง: เพ็ชรัตน์ พรหมมา
Keywords: การอนุรักษ์พลังงาน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอนุรักษ์พลังงาน--การสอนด้วยสื่อ
พลังงานไฟฟ้า--การอนุรักษ์
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3921
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Phetcharat_P.pdf26.48 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น