กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3799
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Title the effects of children as researchers learning on the cooperation behavior of preschool children
Advisor : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้แต่ง: รัชนก ก่อดิษฐ์
Keywords: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ทักษะทางสังคมในเด็ก
ความรับผิดชอบในเด็ก
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3799
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Ratchanok_K.pdf859.85 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น