กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/368
ชื่อเรื่อง: ผลทางอัลลิโลพาทีจากหญ้าสาบต่อการงอก และการเจริญเติบโตของพืชปลูกบางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Allelopathic effect of Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob on germination and growth of some crops
Advisor : เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ;
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ผู้แต่ง: สุรเชษฐ พัฒใส
Keywords: อัลลิโลพาที;
หญ้าสาบ
วันที่เผยแพร่: 16-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/368
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bio-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Surachet_P.pdf2.79 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น