กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2750
ชื่อเรื่อง: ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Flexible manufacturing system
Advisor : วิชิต บัวแก้ว
พิศมัย พันธุ์อภัย
อัมราพร บุญประทะทอง
ผู้แต่ง: คณิตพล เกิดมณี
Keywords: ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
การวางแผนการผลิต--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่เผยแพร่: 26-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2750
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MecEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-CIV 194 2547.pdf104.15 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น