Tha-Technical Reports : [4] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-23การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาวนิดา ขำเขียว
2014-01-23รายงานการวิจัยเรื่องการใช้แผนภูมิเพื่อพัมนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพื่อประสิทธิผลรุ่งฤดี แผลงศร
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของพระจันทร์ในอรรถกถาชาดกสุภัค มหาวรากร
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนาสุภัค มหาวรากร; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4