กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2541
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยแนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Management guideline of back issue's journal in university library
ผู้แต่ง: มัณฑนา เจริญแพทย์
Keywords: วารสาร
วารสารฉบับล่วงเวลา
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2541
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Mantana_C_R443272.pdf2.45 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น