กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2491
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับฉบับของกัมพูชา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The comparative study Prachum Suphasit Khmer didactic literature version of version of Vajirayan library with Khmer versions
ผู้แต่ง: ศานติ ภักดีคำ
Keywords: สุภาษิตและคำพังเพยกัมพูชา
วันที่เผยแพร่: 3-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2491
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Khml-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Santi_P_R440329.pdf4.72 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น