กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2421
ชื่อเรื่อง: โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย
ผู้แต่ง: ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
สุรพล วิรุฬห์รักษ์
วิรุณ ตั้งเจริญ
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2421
ISSN: 1908-2044
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubDD-Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.89-Thapanee-ART-1-56-JS.pdf1.73 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น