กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2312
ชื่อเรื่อง: ลักษณะการให้อภัยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง: รัก ชุณหกาญจน์
นิยะดา จิตต์จรัส
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2312
ISSN: 0125-2860
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubDD-Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.50 Ruck-EDU-reprint-1-56-DR .pdf36.3 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น