กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2284
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้แต่ง: ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2284
ISSN: 1513-3613
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubDD-Journal Articles

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.22.Sakdipat.PE-J-TCI-DR.pdf5.17 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น