CivEng-Bachelor's Projects : [229] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 229
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-16การศึกษาผลกระทบของคันชะลอความเร็วต่อการขับขี่สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; กนก เนกขัมมะ; กิติ เพชรศิริ; ทศพร สุวานิช
2014-06-16การศึกษาหาอัตราส่วนผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อย เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ธีรพล นนทะพันธุ์; นพพร แสงประดิษฐ์; นูรุดดีน อารีมาน
2014-06-16การวิเคราะห์น้ำสูญเสียในระบบท่อประปาประเสริฐ ลักษณ์สมยา; รสกร ด่านกุล; กุลนิตา สายพวรรณ์; เกื้อกูล บุญยี่
2014-06-16การศึกษาพฤติกรรมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ยึดด้วยอีพ้อกซี่เรซิ่นสายันต์ ศิริมนตรี; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; สวัสดิ์ มีเสน; สุพล กมลศรัณย์เลิศ
2014-06-16ผลการสำรวจเบื้องต้นทางอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำดิบสำหรับ มศว องครักษ์อารีย์ หาญสืบสาย; อานนท์ อุดามาลย์; อนิรุตม์ คลี่สุวรรณ; ศราวุธ มะนาวหวาน
2014-06-13การวางแผนการก่อสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศราวุธ ธนะศรี; สมเกียรติ เกื้ออารีนันทวุฒิ
2014-06-13กรณีศึกษาออกแบบและเปรียบเทียบโครงสร้างเหล็กระหว่างวิธี ASD และ LRFDประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศุภชัย สินถาวร; ปรัชญา บุณยปรรณานนท์; วัชรพงษ์ จริยประเสริฐสิน
2014-06-13การศึกษาคุณภาพน้ำของโรงประปา มศว องครักษ์ชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; นพดล ทองประเสริฐ
2014-06-13การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบนเส้นทางหลวงสาย 305 ถนนรังสิต-นครนายกบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 0 ถึง 42อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ธิติ มีผิว; หรรษา อมาตยกุล
2014-06-13การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้ามความซึมน้ำและกำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่างทรายที่่ผสมและไม่ผสมสารละลายเบนโทไนท์ธนาดล คงสมบูรณ์; ปทุม สาทิพจันทร์; กษม ตันติวนิช
2014-06-13การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมโครงสร้างหลังคาโครงถักที่มีช่วงยาวโดยใช้โปรแกรม Microfeap Module P1ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ศุภชัย สินถาวร; บวรชัย มูสิกะรักษ์; ศุภกิจ ยุติมิตร
2014-06-13การศึกษาการส่งน้ำด้วยท่อจากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยประเสริฐ ลักษณ์สมยา; ทัศนีย์ เตีย; สุเจียร พันธเลี่ยม; อรุณ ปราบมาก
2014-06-13การใช้ Nuclear density ในการสำรวจคุณสมบัติของชั้นดินวรากร ไม้เรียง; ธนาดล คงสมบูรณ์; สิทธิพงษ์ ตรงสถิตย์; ชัยพฤกษ์ วงศ์ไพฑูรย์
2014-06-13การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตจากการผสมยางฝุ่นสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ศักดิ์ กองสุวรรณ; สิทธิกร ศรีภิรมย์; อรรถพร ภูริศิวารักษ์
2014-06-13การศึกษาการสูญเสียพลังงานของน้ำไหลผ่านหินย่อยคละขนาดชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; สบาย บุรินทร์กุล; สุภัทร์ เหมนาค
2014-06-13มโนทัศน์สำหรับทางเลือกใหม่ในการเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ประสานมิตร ถึงศูนย์องครักษ์โดยรถไฟอารีย์ หาญสืบสาย; สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ปริญญา แสวงสุข
2014-06-13การจำลองดินสู่สภาพเดิมเพื่อการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมธนาดล คงสมบูรณ์; วรากร ไม้เรียง; ศราวุธ โกวเครือ; ฉัตรชัย ชุติเชาวน์
2014-06-13การศึกษาการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี Kunzelstab Penetration Testธนาดล คงสมบูรณ์; ถาวร ครึ่มกระโทก; สราวุธ เทศศิริ
2014-06-13การศึกษาเทคนิคการลดความเสียหายของระบบค้ำยันในงานขุดดินลึกโครงการเมธาคอมเพล็กธนาดล คงสมบูรณ์; วันชัย เทพรักษ์; ไตรรัตน์ ศรีอรุณ; ศุภชัย เทพรักษ์
2014-06-13การศึกษาความหนาแน่นของดินบดอัดในการต้านทานความชื้นธนาดล คงสมบูรณ์; อุกฤษฏ์ กันทะวัง; เฉลิมพล แสงฤทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 229