กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2102
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง: ศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์--งบประมาณ
หนังสือ--การจัดซื้อ
หนังสือ--การศึกษาการใช้
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2102
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Siripun_T_R374713.pdf309.86 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น