กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2096
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการบริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sevice quality assessment of Central Library, Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: พิมล เมฆสวัสดิ์
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง--การควบคุมคุณภาพ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การควบคุมคุณภาพ
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2096
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pimol_M_R235381.pdf940.77 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น