กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15689
ชื่อเรื่อง: When I'm with You I Feel Like I'm Home
ผู้แต่ง: กัญญาภัค งามประเสริฐ
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
เรื่องสั้น
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: ภาคนิพนธ์ (ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15689
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Term paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.html314 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น