กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15604
ชื่อเรื่อง: 1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 20
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทรรศการ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 17 วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2560 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 20 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15604
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Thesis Exhibition

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ChLit_PosterThesis_CL17.pdfPoster9.02 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น